Over het project - Vianen

1. Samenvatting

De leerlingen kruipen in de huid van Gijsbert, een leerjongen die 650 jaar geleden in Vianen woonde. Ze onderzoeken hoe hij woonde, wat hij at en hoe het leven er in een middeleeuwse stad aan toe ging. Dit project is een speciale versie van Stad in de Middeleeuwen waarin extra aandacht besteed wordt aan stadsrechten. De aanleiding hiervoor is het feit dat na meer dan 120 jaar het Wijkse Poortboek uit 1505 naar Wijk bij Duurstede zal terugkeren. Omdat Rhenen en Vianen ook historische steden zijn met stadsrechten, zijn zij een samenwerkingsverband aangegaan met Wijk bij Duurstede. De drie steden organiseren allerlei publieksactiviteiten rond het thema stadsrechten, zoals bijvoorbeeld een symposium, tentoonstellingen en lesmateriaal voor de bovenbouw van het basisonderwijs.

In dit lesproject wordt aan de hand van historische bronnen de stad Vianen onder de loep genomen: hoe zag de stad er uit in de middeleeuwen en wat zie je daar nu nog van terug? De leerlingen bezoeken het plaatselijk museum, waar zij objecten onderzoeken die in het verhaal aan de orde zijn gekomen, en ze maken een stadswandeling. Terug op school verwerken de leerlingen het bezoek aan het museum en leren ze over het middeleeuwse recht en straf.

 

2. Doel van het project

 • Leerlingen leren over het leven in de middeleeuwse stad aan de hand van tastbare overblijfselen in de stad en in het museum
 • Leerlingen leren primaire historische bronnen bestuderen: een oude kaart, een oorkonde en een stadswapen
 • Leerlingen leren conclusies trekken uit historische bronnen
 • Leerlingen maken kennis met oud schrift
 • Leerlingen doen kennis op over stadsrechten en leren wat het betekende als een stad in de middeleeuwen stadsrechten kreeg
 • Leerlingen leren dat de geschiedenis van de stad nog overal in de eigen omgeving te vinden en te herkennen is, mede door het werken met oude kaarten
 • Leerlingen maken kennis met o.a. de volgende aspecten van het dagelijks leven in de ommuurde stad: werken (middeleeuwse beroepen), wonen (brandgevaar), eten en drinken. 
 • Leerlingen leren erfgoed in de eigen omgeving kennen

 

3. Lessenoverzicht

 • Les 1 De dief bestolen: De leerlingen luisteren naar deel 1 van een verhaal over een timmermanszoon in Vianen en doen opdrachten met een antieke kaart
 • Les 2 Stadsrechten: De leerlingen leren over stadsrechten door te werken met primaire historische bronnen
 • Les 3 Bezoek aan het museum
 • Les 4 Wordt Gijsbert gegrepen?: De leerlingen verwerken de les op lokatie en luisteren naar deel 2 van het verhaal

  

4. Praktische informatie:

Maak voor de museumles afspraken met de museummedewerker van museum Vianen. Let op: Op elke 5 leerlingen wordt 1 begeleider verwacht.

 

5. Aansluiting bij de canon en tijdvakken

Het project sluit aan bij:

canon

 • tijdvak Tijd van Steden en Staten 1000 – 1500.tijdvakklein