Les 4 Hoe komt Jet aan die gulden?

Lesinhoud: 

  • De leerlingen luisteren naar deel 2 van het verhaal. Ze doen een aantal rekenopdrachten.

Lesdoelen:

  • Herhaling van stof die in het circuit behandeld is

  • Rekenen met geld 

  • Een verhaal schrijven en daarin de opgedane kennis verwerken

Tijd:

  • 60 minuten 

Benodigdheden:

Voorbereiding:

  • Kopieer werkblad 2 voor elke leerling


1. Bespreek met de kinderen het bezoek na

  • Je leest deel 2 van het verhaal voor. Bespreek het verhaal kort na met de leerlingen. Bekijk de zilveren gulden. Er volgt nu een gesprek over de waarde van geld toen en nu. Daarbij kun je gebruik maken van de volgende vergelijkingen:

 Toen(in euro)Nu(in gulden)
Weekinkomen vader van Jet f 10,00 € 4,54 € 340,00 f 750,00
Melk f 0,08 € 0,04 € 0,82 f 1,80
Worst f 0,20 € 0,09 € 1,35 f 3,00
Brood f 0,60 € 0,27 € 1,15 f 2,50
Broek f 3,00 € 1,36 € 34,00 f 75,00


Bespreek met de kinderen wat je vandaag de dag allemaal voor een gulden zou kunnen kopen. De omrekentabel naar euro's kan hierbij helpen. In de rekenles gaan de leerlingen uitrekenen wat Jet in 1910 voor een gulden kon kopen.


2. Rekenen

  • Deel werkblad 2 uit aan de kinderen

  • De kinderen gaan de rekensommen maken die op dit werkblad staan

Eventuele instructie bij de sommen:

Som 1. Afhankelijk van de ervaring met rekenen op de getallenlijn en met rekenen met duizendtallen, instructie geven. Door de tijdlijn in het lokaal daarbij te gebruiken wordt het concreet.

Som 2. Spreekt voor zich.

Som 3. Spreekt voor zich.


 3. Afsluiting

De kinderen krijgen de opdracht het einde van het verhaal te schrijven. De centrale vraag is: Wat doet Jet met de gulden? Door de voorafgaande rekenles weten ze enigszins wat je voor een gulden kon kopen.