Les 4 De Pyramide nu en in de toekomst

Les 4 De Pyramide nu en in de toekomst

Activiteit: Samen of zelfstandig werken aan een opdracht naar keuze
Doel: Leren nadenken over (de waarde van) cultureel erfgoed en monumentenzorg
Duur: Afhankelijk van de gekozen opdracht
Lespakket: De laatste bladzijde van de werkboeken van de leerlingen.
 

Verwerkingsles

In les 1 heb je de herinneringen van Generaal Dumonceau voorgelezen. Haal samen met de leerlingen terug waar die mee eindigden:

“Toen ik bijna 25 jaar later weer op die plek kwam, was de piramide niet meer dan een vormloos bergje.”

Sinds die tijd kent de Pyramide een lange geschiedenis van vaak kostbare restauraties. Het bouwwerk blijkt telkens weer opnieuw in te zakken. De laatste restauratie is in 2012 voltooid. Zulke restauraties worden voor een groot deel betaald van belastinggeld.

 

In deze les gaan de leerlingen aan de slag met de vraag, wat volgens hen de waarde is van de Pyramide als monument.

De vorm waarin zij dit doen staat vrij. Hieronder volgen enkele suggesties.

  1. Lees het bericht van RTV Utrecht voor op pagina 13 van de werkboekjes. De leerlingen schrijven zelf een reactie op dit bericht. Je kunt hen vragen in de huid te kruipen van een voor- en een tegenstander van restauratie. De reactie moet natuurlijk goede argumenten bevatten.
  2. De leerlingen maken zelf een folder voor de Pyramide. Ze denken na over de doelgroep en vertellen wat er allemaal te doen en te zien is. In de folder hoort natuurlijk ook een stukje geschiedenis voor de geïnteresseerde bezoeker en een plattegrond waarop je kunt zien waar je moet zijn en wat er vroeger was.
  3. De leerlingen maken een 'kinderpagina' voor de plaatselijke krant met als thema De Pyramide van Austerlitz. Met een Pyramide-kruiswoordraadsel, een informatief verhaaltje over de geschiedenis, kwisvragen, een strip, etc.
  4. De leerlingen schrijven een plan om de geschiedenis van de Pyramide nog zichtbaarder en beleefbaarder te maken dan nu het geval is. Wat zou je allemaal nog meer kunnen doen met het bezoekerscentrum? Zouden ze bijvoorbeeld het kamp voor een deel moeten herbouwen? Een plattegrond om alle ideeën in te tekenen is ook hierbij erg handig. Als echte projectontwikkelaars presenteren ze hun ideeën aan de klas. Een posterpresentatie is ook een optie.

 

Op internet zijn veel afbeeldingen te vinden die de leerlingen kunnen printen en gebruiken voor hun werkstuk. Neem bijvorbeeld eens een kijkje op de website van de Pyramide van Austerlitz.

Photo 08 09 16 13 56 41 web