Les 4 Het eiermandje

Lesinhoud:

  • De kinderen bekijken het eiermandje. Vervolgens bedenken de kinderen wat er in past en wanneer je zo'n mandje gebruikt

Lesdoelen:

  • De kinderen leren een voorwerp te beschrijven en in een context te plaatsen

Benodigdheden:

Tijd:

  • 30 minuten

Voorbereiding:

  • Print werkblad 5

 

1. Introductie 

Wijs de kinderen op het mandje, maar zeg er nog niet bij dat het een eiermandje is. Wat zou dit kunnen zijn? Waarom zou het in de koffer zitten?

 

2. Klassengesprek

1. Laat het eiermandje rondgaan. Ga in op de uiterlijke kenmerken: het materiaal waarvan het gemaakt is, de kleur, of het heel of stuk is. Stel hen enkele vragen over het voorwerp. Wat is het?

Is het oud? Hoe zie je dat? Waar is het van gemaakt? Is het van plastic? Is het van hout? Waar ruikt het naar? Is het zwaar?

2. Een mandje is om dingen in te doen. Waar kan je nog meer dingen in doen? (Tas, bakje, emmer, kist, koffer etc.). Wat zie je allemaal in de klas waar dingen in bewaard worden? (Etui, pennenbakje.)

3. Wat past er allemaal in het mandje? Past er fruit in, tijdschriften, lego? Wanneer gebruik je een mandje? Met Pasen? Passen er eieren in? Wie heeft er wel eens eieren gezocht? Heeft iemand kippen thuis? Wie heeft er wel eens eieren uit het kippenhok gehaald? Als een kip op het ei gaat broeden, wat komt er dan uit?

4. Misschien had de eigenaar van de koffer wel zelf kippen. Zou jij deze dingen bewaren? Wat zou jij erin doen als je dit mandje thuis op je kamer had staan?

 

3. Zelfstandig

Deel werkblad 5 uit. Vraag de kinderen om een lijntje te trekken naar dezelfde vorm (cirkel > bal etc.).

 

4. Afsluiting

Ga weer met de kinderen in de kring zitten. Laat de kinderen om de beurt een dier na doen. De rest van de klas moet raden welk dier het is.

 

Tips voor de leerkracht

  • Bespreek wat een boer allemaal moet doen op de boerderij.
  • Wat kan je allemaal doen met eieren (koken, bakken, beschilderen)?
  • Indien de uitvoering van het project rond Pasen valt kunnen er nog Paasactiviteiten aan het project worden toegevoegd.