Les 3 Bezoek aan Museum Spakenburg

Lesinhoud:

De leerlingen gaan op bezoek bij Museum Spakenburg en doen daar een activiteitencircuit van klusjes en spelletjes uit de tijd van Aaltje en Bort.

Lesdoelen:

  • De leerlingen leren hoe Aaltje en Bort 100 jaar geleden leefden in hun woonplaats.

Benodigdheden:

  • 6 extra begeleiders

  • De brief voor de begeleiders

Tijd:

  • 90 minuten

Voorbereiding:

  • Regel 6 extra begeleiders voor het museumbezoek en stuur hun allemaal de brief.

  • Deel de klas alvast in 6 groepjes in.

koffie malen 2 Bunschoten KLEIN

De les in Museum Spakenburg

Duur museumbezoek: 90 minuten

Welkomstwoord en inleiding: 20 minuten

De kinderen worden ontvangen door een medewerker van het museum. Deze zal kort ingaan op de voorbereidingslessen en de meegenomen tekening van Aaltje en Bort bespreken. De museummedewerker legt het activiteitencircuit uit.

Activiteitencircuit: 6 x 10 minuten (60 minuten)
Het circuit bestaat uit 6 activiteiten uit het dagelijks leven van Aaltje en Bort, zoals koffiemalen en sopkloppen. Bij elke activiteit staat een vaste begeleider. De leerlingen doen verdeeld over 6 groepjes alle activiteiten.

Afsluiting: 10 minuten
Het bezoek wordt afgesloten met een kringgesprek. Aan de hand van een aantal voorwerpen uit het circuit worden de gedane activiteiten besproken. De museummedewerker vindt een zilveren gulden tussen de spullen van het circuit. Dit roept weer nieuwe vragen op, waar de kinderen op school mee aan de gang gaan. De groep neemt de zilveren gulden mee naar school.