Les 3 De haan

Lesinhoud:

 • De kinderen bekijken aandachtig de constructie en de uiterlijke kenmerken van de haan en vertellen wat ze opvalt aan het beeldje. Vervolgens maken de kinderen een eigen wapen naar aanleiding van het wapen van Woudenberg met de haantjes

Lesdoelen:

 • De kinderen kunnen het voorwerp beschrijven en bedenken waar dit voorwerp mee te maken heeft
 • De kinderen leren associëren

Benodigdheden:

Tijd:

 • 30 minuten

Voorbereiding:

 • Vraag een dag van tevoren (of al na de introductie van de koffer) aan de kinderen of zij een beeldje (of afbeelding) van een boerderijdier van thuis willen meebrengen. Dit kan een knuffel zijn, een plastic boerderijdiertje van playmobiel, een houten beeldje uit de tuin, maar ook een plaatje van een boerderijdier
 • Zorg dat je een aantal plaatjes en andere verzamelvoorwerpen achter de hand hebt voor de kinderen die niks hebben meegebracht
 • Werkbladen kopiëren en kleurpotloden klaarleggen

 

 

1. Introductie 

Het raadsel rondom de eigenaar van de koffer is nog steeds niet opgelost. Van wie is nu die koffer? Om meer te weten te komen over de eigenaar, haal je een nieuw voorwerp uit de koffer: de haan.

 2. Klassengesprek 

1. Laat de haan aan de kinderen zien. Stel hen enkele vragen over het voorwerp. Wat is het? Is het oud? Hoe zie je dat? Waar is het van gemaakt? Is het van plastic? Is het van hout? Is het van….? Is deze net zo groot als een echte haan? Welke kleuren heeft de haan?

2. Waar vind je vaak een haan? (Op een boerderij.) Welke dieren zijn er nog meer op de boerderij? Hoe heet een babyhaan? Legt een haan ook eieren?

3. Wanneer kraait een haan meestal? ('s Ochtends vroeg.) Op de boerderij maakte de haan de boer vroeger wakker. Wie maakt jou 's ochtends wakker als je naar school moet?

4. Wijs één kind aan dat het geluid van een haan kan nadoen. Vraag of de kinderen wel eens hebben gehoord van Haantjesdag in Woudenberg. Laat de kinderen die het kennen erover vertellen. Als de kinderen het niet zo goed weten kun je er zelf het volgende over vertellen:

Het is elk jaar, in juni (als er een jaarlijn in de klas aanwezig is even aanwijzen), Haantjesdag in Woudenberg. De hele dag zijn er leuke activiteiten, er is een markt met meer dan 150 kramen, er zijn terrassen en er is muziek. Elk jaar worden twee dames uit Woudenberg gekroond tot Eierkoningin en Eierprinses. Tijdens Haantjesdag zijn de Eierkoningin en de Eierprinses het middelpunt en de rest van het jaar zijn ze bij allerlei belangrijke gebeurtenissen in Woudenberg.

Een belangrijk moment op Haantjesdag is de verkiezing van de Haan van het Jaar. Dit is iemand die iets goeds heeft gedaan voor Woudenberg.

Vraag de kinderen of zij denken dat de koffer van iemand uit Woudenberg is. Waarom wel/ niet?

 

3. Facultatieve opdrachten 

1. Zing met de klas het volgende liedje:

                                                               Boer wat zeg je van mijn kippen,

                                                               boer wat zeg je van mijn haan?

                                                               Hebben ze dan geen mooie veren,

                                                               of staat jou de kleur niet aan?

                                                               Boer wat zeg je van mijn kippen,

                                                               boer wat zeg je van mijn haan?

2. Laat de kinderen op een kleed of een tafel hun eigen boerderij maken met de dieren die ze van huis hebben meegenomen. Laat ze alle soorten dieren bij elkaar groeperen. De koeien bij de koeien, schapen bij schapen etc.

3. Ga met de kinderen in de kring zitten en zorg ervoor dat de boerderij die ze te maken hebben goed te zien is. Welke geluiden maken deze dieren? Hoe heten de kinderen van deze dieren? (koe < kalf, varken < big, kip < kuiken, schaap < lam etc.)

 

4. Afsluiting 

Deel werkblad 3 uit aan de kinderen en vertel dat het plaatje het wapen van Woudenberg is. Leg uit dat een wapen een teken is van een familie, een stad of een land. Laat de kinderen een wapen voor zichzelf ontwerpen. Help de kinderen op gang door ze te vragen wat belangrijk is in hun familie (een huisdier, een hobby, een knuffel, papa en mama…) en laat ze dat op hun wapen tekenen. Hang de wapens op in de klas.

 Tips voor de leerkracht

 • Leg alle voorwerpen die de kinderen hebben meegenomen in volgorde van grootte. Bijvoorbeeld van groot naar klein of van klein naar groot.
 • Leg de dieren in groepjes op materiaal, plastic bij plastic, papier bij papier. Zijn er nog andere manieren om te groeperen? Foto bij foto, knuffel bij knuffel, playmobiel bij playmobiel etc.
 • Haantjesdag is een feestdag. Weten de kinderen nog meer feestdagen te noemen? (Koningsdag, Sinterklaas, Oud en nieuw, Kerst, Carnaval etc.)
 • De kinderen kunnen de kleurplaat haan maken (werkblad 4), of je kunt de kleurplaat mee naar huis geven.