Les 3 Bezoek aan Stedelijk Museum Vianen

Lesinhoud:

De leerlingen gaan op bezoek bij Stedelijk Museum Vianen en doen daar een activiteitencircuit van klusjes en spelletjes uit de tijd van Jet en Jan.

Lesdoelen:

  • De leerlingen leren hoe Jet en Jan 100 jaar geleden leefden in hun woonplaats.

Benodigdheden:

  • 3 extra begeleiders, actief inzetbaar bij activiteiten.

Tijd:

  • 90 minuten

Voorbereiding:

  • Regel 3 extra begeleiders voor het museumbezoek.

  • Deel de klas alvast in 6 groepjes in.

1. De les in Stedelijk Museum Vianen

Duur museumbezoek: 90 minuten

Welkomstwoord en inleiding: 20 minuten

De kinderen worden ontvangen door een medewerker van het museum. Deze zal kort ingaan op de voorbereidingslessen en de meegenomen tekening van Jet en Jan bespreken. De museummedewerker legt het activiteitencircuit uit.

Activiteitencircuit: 6 x 10 minuten (60 minuten)
Het circuit bestaat uit 6 activiteiten uit het dagelijks leven van Jet en Jan, zoals koffiemalen en sopkloppen. Bij elke activiteit staat een vaste begeleider. De leerlingen doen verdeeld over 6 groepjes alle activiteiten.

Afsluiting: 10 minuten
Het bezoek wordt afgesloten met een kringgesprek. Aan de hand van een aantal voorwerpen uit het circuit worden de gedane activiteiten besproken. De museummedewerker vindt een zilveren gulden tussen de spullen van het circuit. Dit roept weer nieuwe vragen op, waar de kinderen op school mee aan de gang gaan.