Les 3 Bezoek aan de Oudheidkamer

Lesinhoud:

De leerlingen gaan op bezoek bij Oudheidkamer Woudenberg  en doen daar een activiteitencircuit van klusjes en spelletjes uit de tijd van Jet en Jan.

Lesdoelen:

 • De leerlingen leren hoe Jet en Jan 100 jaar geleden leefden in hun woonplaats.

Benodigdheden:

 • 6 extra begeleiders

 • De brief voor de begeleiders

Tijd:

 • 90 minuten

Voorbereiding:

 • Regel 6 extra begeleiders voor het museumbezoek en stuur hun allemaal de brief.

 • Deel de klas alvast in 6 groepjes in.

jet en jan woudenberg 2018 oudheidkamer 2 kleinJet en Jan Woudenberg 2018 Oudheidkamer klein


1. De les in de Oudheidkamer

Kort verloop van het bezoek aan de Oudheidkamer van Woudenberg in het Cultuurhuis (2e etage) Dorpsstraat 40d.

 • Duur museumbezoek: 90 minuten

 • Welkomstwoord en rondleiding: 20 minuten
  De museummedewerker vertelt over de Oudheidkamer, de geschiedenis van Woudenberg en de activiteiten die de leerlingen gaan doen. 

 • Activiteitencircuit: 60 minuten (6 x 10 minuten)
  De museummedewerker legt de leerlingen het activiteitencircuit uit. De kinderen gaan onder begeleiding van een ouder of leerkracht in 6 groepjes naar de activiteiten. Zij ruiken, zien, horen en doen hetzelfde als Jet en Jan. Na tien minuten wisselen de groepjes van activiteit, de begeleider blijft echter bij dezelfde activiteit. Bij elke activiteit ligt een opdrachtenvel, zodat de begeleider precies weet wat de leerlingen moeten doen. 

 • Afsluiting: 10 minuten
  Het bezoek wordt afgesloten met een kringgesprek. Aan de hand van een aantal voorwerpen uit het circuit worden de gedane activiteiten besproken.