Les 1 Een piramide in Nederland?!

Les 1 Een piramide in Nederland?!

Activiteit: Verhaal beluisteren en film kijken, klassikaal
Doel:

- Introductie van het project met behulp van herinneringen van een ooggetuige van het Kamp van Zeist en de Pyramide

- Informatie verwerven over het waarom van de Pyramide van Austerlitz

- Informatie verwerven over de Franse Tijd in Nederland

Duur: 45 minuten
Lespakket:
Voorbereiding: Print de werkboeken vooor alle leerlingen
 

1. Introductie

Vertel: Vlak bij het dorp Austerlitz staat een piramide. Geen echte Egyptische piramide, van steen, duizenden jaren oud en met geheime gangen erin. Maar... er staat toch maar een ‘echte namaak’ Egyptische piramide midden in Nederland!

En die staat daar niet zomaar.

Hoe komt dat ding daar dan? Wie heeft hem gebouwd en waarom?

Misschien ben je er wel eens geweest, om naar de speeltuin te gaan en iets lekkers te eten in het restaurant. Maar wist je wel dat er een spannend en bijzonder verhaal bij die piramide hoort?

Tip: Toon de website van de Pyramide van Austerlitz op het digibord.

Vertel de leerlingen dat zij in deze en de volgende lessen antwoorden gaan zoeken op de bovenstaande vragen. Dat zijn dus:

 • Wie heeft de Pyramide gebouwd?
 • Waarom?
 • Waarom precies daar?

Informatietafel

2. Verhaal

Lees het verhaal van Generaal François Dumonceau voor.

 

3. Nabespreking

Bespreek dit verhaal na met de leerlingen. Stel daarbij de volgende vragen:

 • Uit welk land kwam François? (Frankrijk.)
 • Wie weet nog in welk jaar hij in Nederland was? (1804.)
 • Wie heeft onthouden hoe de opperbevelhebber heette? (Marmont > Vertel: Marmont was de hoogste baas van het kamp.)
 • Had François goede herinneringen aan het kamp? Was het een mooi kamp? (Ja.)
 • Probeer samen met de leerlingen een paar dingen terug te halen van hoe het kamp eruit zag. (Glinsterende witte tenten, mooie tuintjes, vijvers, miniatuur-kastelen, ligbanken.)
 • Wat deden ze in het kamp? (Oefenen, schieten, inspectie, ’s avonds uitgebreid eten.)
 • Wat vonden de mensen die in de buurt van het kamp woonden hiervan? (Die kwamen kijken en vonden het allemaal erg mooi en gezellig.)
 • Stond de Pyramide er al, toen François voor het eerst in het kamp kwam? (Nee, een jaar later.)
 • Wie hadden de Pyramide gebouwd? (De soldaten in het kamp, samen met hun commandanten.)
 • En toen François 25 jaar later nog eens op die plek kwam, hoe was het toen gesteld met de Pyramide? (Een vormloos bergje, obelisk eraf, gedenkplaten weg.)

 

4. Film

Vertel de leerlingen dat ze nu gaan kijken naar een filmpje over de Pyramide van Austerlitz. Vraag de leerlingen goed op te letten, want in de film wordt een antwoord gegeven op de vragen: wat de Franse soldaten in Nederland deden, waarom ze een kamp bij Zeist hadden ingericht, en ten slotte, waarom ze daar een piramide hebben gebouwd.

NB: de film duurt 15 minuten.

Bespreek de film na. Stel hierbij de volgende vragen: (je kunt ook van te voren een aantal vragen met de leerlingen doornemen, zodat ze weten waar ze op moeten letten; of een aantal vragen op het bord schrijven)

 • Hoe zagen het kamp en de soldaten eruit; was dat ongeveer zoals je je had voorgesteld naar aanleiding van de herinneringen van François Dumonceau? Zo nee, wat was er anders?
 • Wat kwamen de Fransen doen in Nederland? Dit wordt aan het begin van de film verteld (ze kwamen Nederland bezetten, wordt daar verteld).
 • In de film kun je ook zien dat de soldaten niet alleen uit Frankrijk kwamen. Waar kwamen ze nog meer vandaan? (uit Nederland zelf; soldaat zijn was gewoon werk en veel Nederlandse jongens zagen dat wel zitten).
 • Waarom heeft Marmont een legerkamp ingericht? En waarom precies op die plek, vlakbij Zeist? (om de soldaten beter te kunnen laten oefenen. Die plek was gunstig omdat hij middenin het land lag en hooggelegen was, zodat ze de vijand goed konden zien aankomen)
 • Waarom hebben ze die Pyramide gebouwd? (om de soldaten aan het werk te zetten, tegen de verveling; en als monument voor Napoleon .. een ook een beetje voor Marmont zelf...)
 • Ten slotte: in de film hebben ze Marmont kunnen zien, die (natuurlijk) werd nagespeeld door een acteur. Was Marmont een oude of een jonge man? (oud).

 

5. Afsluiting

De leerlingen schrijven het antwoord op de eerste vraag (wie?) in hun werkboek, en ze beantwoorden de vragen: Waarom is de Pyramide gebouwd? Waarom precies op die plek? Waarom was er een Frans legerkamp bij Zeist?

 

Tip: maak een informatietafel over de Franse Tijd in de klas