Les 1 De dief bestolen - Vianen

Lesinhoud: 

Lesdoelen:

 • zich kunnen oriënteren op de oude plattegrond
 • zien dat er veel veranderd is maar ook veel elementen nog herkenbaar zijn
 • begrijpen dat oude kaarten vroeger anders waren dan nu

Benodigdheden:

Tijd:

 • 50 minuten

Voorbereiding:

 • Kopieer werkblad 1, voor elke leerling één
 • U kunt de leerlingen in groepjes, tweetallen of individueel laten werken.

  

 

1. Verhaal deel 1: De dief bestolen

 

Lees het Voorleesverhaal deel 1 voor. In het verhaal loopt Gijsbert door Vianen. Hij komt op plaatsen die de leerlingen misschien herkennen, omdat die nog steeds bestaan.

Bespreek het verhaal na met de leerlingen. Stel hierbij de volgende vragen:

 • Speelt het verhaal in deze tijd?
 • Hoe weet je dat? (verschillen met nu laten benoemen: beddekoets, stro op de vloer, stadswacht, poortwachter, pispot legen)
 • Hoeveel jaar geleden speelt het verhaal zich af?
 • Was alles toen anders in Vianen of heb je ook dingen gehoord die je herkende? (bv straatnamen)

 

 

2. Werken met oude kaarten van Vianen

Deel werkblad 1 uit.

Bespreek de resultaten kort na aan de hand van Antwoorden Werkblad 1. Laat eventueel de kaart met antwoorden zien op het digibord. 

 

3. De kaart van Vianen

Bespreek en bekijk op de kaart:

 • Vianen is sinds de middeleeuwen natuurlijk gegroeid en veranderd. Het oude stratenpatroon binnen de muren is voor een heel groot deel nog te herkennen. En de Grote Kerk zullen de meeste leerlingen ook wel kennen.  Ook de stadsmuur is op verschillende plaatsen nog goed te zien. Misschien kennen sommige leerlingen zulke plekken in de stad? Laat eventueel de foto van de stadsmuur met de Grote Kerk zien.
 • Het verschil tussen stad en (platte)land was enorm. De stad was ommuurd, en je kon er niet zo maar in- en uit lopen, zoals tegenwoordig. Vergelijk met het verhaal: ‘Hij loopt zijn straat uit, linksaf de Voorstraat in, naar de Lekpoort in de stadsmuur. (…) De poortwachter kijkt onderzoekend naar Gijsbert. (…) … de poortwachter zegt niks en laat hem naar buiten, de stad uit.’
 • Er is veel veranderd sinds de middeleeuwen, maar opvallend aan Vianen is hoezeer het stratenpatroon nog zichtbaar is. Laat eventueel het oude centrum zien op Google Maps. Eventueel ook bij vraag 13.

Laat de leerlingen nog eens naar de oude kaart kijken. Valt hen nog iets op? Wijs op het grote aantal bomen. Een middeleeuwse stad was een stuk groener dan een stad van nu. Er waren nog (moes) tuintjes en boomgaarden en veel wegen waren ook niet verhard.